Rozliczamy poprawnie pit 38

Posted by on lut 10, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pit 38 dany jest dla podatników, jacy prywatnie zajmują się obrotem papierami wartościowymi czy posiadają udziały w spółkach. W dalszej części testu, podpowiemy jak rozliczyć pit 38.

Pit 38 instrukcja krok po kroku

Druk wypełnić można w parę chwili. Wynika to także pit 38 jak wypełnić wszystkie pola?

Właściciel firmy, jaki w zeszłym roku podatkowych podsiadł dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (krótka sprzedaż), pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wchodzących, i dodatkowo akacjach w spółkach mających osobowość prawną, odpowiedzialny jest do przedstawienia deklaracji pit 38. Jako model po rozliczeniu posłuży nam pit 38 wzór, który umożliwi szybkie oraz funkcjonalne wypełnienie druku.

Część A i B

To najpopularniejsze części formularza, należy natomiast pamiętać ażeby uzupełnić w nich aktualne dane. Dotyczy to również adresu zamieszkania, o jakiego zmianie płatnicy często zapominają.

Część C

Większy kłopot może spowodować część C, w której płatnik odpowiedzialny jest do wykazania kwoty przychodów, nakładów ich otrzymania oraz zysków albo strat. Wolno ją uzupełnić przepisując odpowiednie ilości z PIT-8C albo zrealizować samodzielnie, pamiętając o udokumentowaniu zysków i wydatków na wypadek kontroli przez urząd skarbowy.

Część D

Następnym krokiem, który należy podjąć uzupełniając pit 38 druk 2013 jest obliczenie zobowiązania fiskalnego w części D. Fundamentem do opodatkowania jest zysk pomniejszony o ewentualną stratę z lat poprzednich. Kwotę podatku naliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia oraz kwotę podatku, która zawiera 19 proc. (w przypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP , ceny mogą być inne, pochodzące z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Gdy obliczono kwotę podatku umniejszyć może kwota przeliczonego na złote podatku rozliczanego poza granicami podlegająca odliczeniu (płacony za granicą podatek od zysków z odpłatnego zbycia papierów wartościowych albo podobnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw spośród nich pochodzących również z odpłatnego zbycia akcji w spółkach funkcjonujących jako osobowość prawną). Kwota podatku zaokrąglana jest do pełnych złotych (w dół albo w górę)

Część E

Jak podaje pit 38 wzór pierwsze informacje w części E uzupełniają osoby które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskanych lub zbudowanych w latach 2007-2008 (poz. 36), a jeszcze osoby które osiągnęły dochód, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (np. od wygranych w konkursach i zakładach wzajemnych, z nieujawnionych źródeł, odsetek, dywidend), jeżeli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika (poz. 37). W części E rozliczamy też podatek od zza granicy dochodów m.in. z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, profitów od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych lub dywidend. Kiedy rozliczenie dobiega końca podawana jest kwota do zapłaty lub nadpłata. To tylko z poz. 43 i 44 PIT-38 ostatecznie wiemy, jaką kwotę zobowiązani wpłacić do urzędu skarbowego lub jak wysoką mamy nadpłatę.

Część F i G

Część F traktuje o podatku, który jednostki fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP, uzyskujące zyski, o jakich mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są w obowiązku odkładać na rachunek urzędu skarbowego. Część G deklaracji PIT-38 wypełniają natomiast obywatele, uprawnieni z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, którzy uzyskali zyski z tytułu m.in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, z jakich uzyskany został podatek przez płatnika, i jakich tożsamość nie została podatnikowi ujawniona.

Część H i I
Podatnicy, jacy zamierzają przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji użytku publicznego, mogą to zrobić wypełniając część H druku, wpisując numer KRS wybranej OPP.

Część J

Część J informuje urząd skarbowy, , czy wraz z zeznaniem obywatel składa załączniki.

Część K

Pit 38 druk 2013 kończy podpis oświadczenia i dostarczenie zeznania o zaznajomieniu się z materiałem dotyczącym przepisów Kodeksu karnego skarbowego o konsekwencjach za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Najpopularniejszym i najbardziej błyskawicznym sposobem wykonania pitu jest nadanie go za pomocą e-deklaracji. Złożenie pit 38 przez internet daje nam możliwość oszczędzić czas i pieniądze, a wymaga tylko dostępu do Internetu i przygotowania informacji zabezpieczających autentyczność internetowego druku. Tzw. identyfikator stanowi numer PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia i ilość dochodu uzyskana w poprzedniej deklaracji.

Sprawdź też! sii.org.pl

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>