Rozlicz pit i odlicz od podatku ulg

Posted by on lut 19, 2014 in Artykuły | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dojrzali podatnicy pomijając lata życia, status społeczny oraz wykonywany zawód odpowiedzialny jest do regulowania zobowiązań względem urzędu skarbowego. Gorycz oddania druku skarbowego osłodzić mogą w pewnym stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to od lat ulepszenie z którego korzysta wielu podatników. Dochód pokazany w zeznaniu podatkowym prawdopodobnie może być pomniejszony o koszty poniesione na Internet, liczba ta nie może natomiast przekroczyć 760 zł.

to ulga, z której od lat korzysta wielu płatników nałożony odgórnie wymóg dokumentowania wydatków za pomocą faktury VAT, już do skorzystania z ulgi wystarczy mieć dowód, z jakiego wynika, że dokonujący rozliczenia taki wydatek poniósł. to od lat ułatwnienie z jakiego korzysta wielu podatników dowodem odliczenia za Internet 2013 to od lat udogodnienie z jakiego korzysta wielu podatników dla przykładu imienny rachunek albo przelew bankowy określonych sum na czerpanie z dostępu do sieci. Dowód, jaki potwierdzi, że odliczenie internetu od podatku jest wskazane, powinien mieć dane podatnika, dane dostawcy Internetu, wariant usługi oraz kwotę ceny za nią. Dane te są istotne szczególnie w wypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią przeznaczoną na czerpanie z sieci są ponadto w nim zawarte dodatkowe usługi np. czerpanie z telefonu. Obywatel posiadający rachunek zbiorowy winien zwrócić uwagę, czy część wydatków na Internet jest wyodrębniona spośród pozostałych opłat, skoro jest to konieczne do wykorzystania z ulgi.

Korzystając z ulgi wolno też odliczyć wydatki na Internet stacjonarny, jak także mobilny, do jakiego podatnik posiada dostęp za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej możliwe istnieje jeszcze odliczenie wydatków poniesionych w kafejce internetowej.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za miniony i ostatni rok na każde dziecko podatnik może odpisać od podatku określoną wielkość. Według fiskusa ulga przypada na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego płatnik: sprawował władzę rodzicielską, spełniał funkcję prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim mieszkało) albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Obowiązuje to też osób mających opiekę zastępczą albo opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale jedynie jeśli zarobki młodocianego nie przekraczają 3089 zł, także na dzieci bez względu na wiek, jakie otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez jakie podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi.

  • Ulga od darowizny

    zatwierdza podstawę do odpisania od przychodu na odpowiednie cele do 6% rocznego przychodu. Aby otrzymać ulgę, obywatel musi umieć zaświadczenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W niniejszym przypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, należy podać nazwę i adres obdarowanej instytucji. W sytuacji przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. jesteśmy przymuszeni posiadać dokument, z którego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon albo faktura, potwierdzające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Darowizna nie może być przeznaczona m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a zarówno jednostki wykonującej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy zakres nie funkcjonuje w przypadku składek na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze poświęcone na prowadzone przez kościół hospicjum, noclegownie czy stołówkę można odpisywać od dochodów w dowolnym wymiarze. Nawet 100 proc. przychodu. W niniejszym wypadku należy postarać się o dokument pokwitowania odbioru oraz, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o daniu jej na ostatnią działalność. Przydatny będzie dodatkowo dowód poświadczający uczynienie darowizny.

    Ulga internetowa 2013 przewidziana jest dla podatników, jacy dokonali wyboru jako formę opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od dochodów ewidencjonowanych. Pozwoli ona odpowiednio zmniejszyć dochód albo tez przychód o kwoty wydatków poniesionych na używanie z sieci internetowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni odbywa się na dotychczasowych zasadach. Począwszy od rozliczenia za 2013 rok prawo zezwalające na odliczenie internetu z podatku będzie przysługiwało wyłącznie w dwóch przyszłych latach podatkowych. Znaczy to, iż szerokim zakresie będą mogli z niej skorzystać jedynie obywatele, jacy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit wydatków wyniesie jeszcze 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

Odliczenia PIT 2013 mogą sporo zniwelować nasz podatek. Wobec tego pamiętaj o odliczeniach podatkowych i sprawdź, jakie mamy odliczenia podatkowe na 2014 rok.

Zobacz też! program pit 38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>