Pit 37? – wypełnij poprawnie

Posted by on mar 15, 2014 in Artykuły | 0 comments

Rozliczanie pit 37 jest nie lada wyzwaniem. Deklaracja ta tyczy się zarobków uzyskanych i rozliczanych przez płatników. Pity 37 wybierają pracownicy, zleceniobiorcy i ci, wobec których zaliczki na podatek pobiera i oblicza płatnik.

Pit 37 instrukcja krok po kroku

 

Krok 1

– wpisanie danych osobowych, dokonanie wyboru sposobu opodatkowania

 

Krok 2

– zamieszczenie przychodów obywatela

Przychody umieszcza się korzystając z formularza pit 11, przekazanego od pracodawcy. Informacje z pit 11 to: przychód, koszty uzyskania przychodu, zaliczka pobrana przez płatnika, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód w programach do rozliczanie pit 37 jest wyliczany przez system.

 

Krok 3

– ulga internetowa w pit37

Udostępniana przez Ministerstwo Finansów instrukcja mówi, że obywatel uprawniony jest do skorzystania z możliwości odliczenia kosztów związanych z internetem w danym roku (decyduje data zapłaty rachunku).

 

Krok 4

– ulga z tytułu wychowania dziecka

Ustawa przewiduje również ulgę z tytułu opieki nad dziećmi, realizując pit 37 podatek będzie pomniejszony po podaniu danych osobowych, PESEL oraz daty urodzin podopiecznego (lub każdego z podopiecznych).

 

Krok 5

– obliczenie zobowiązania podatkowego

Dla opodatkowania podstawą jest dochód pomniejszony o koszty manipulacyjne oraz odliczenia od dochodu. W pit 37 podatek do zapłaty to iloczyn stawki podatkowej oraz podstawy opodatkowania zmniejszony o wydatki na ubezpieczenia zdrowotne i odliczenia pozostałe. W programach do rozliczania pit37 stanie się on obliczony automatycznie.

 

Krok 6

– ofiarowanie 1% podatku

1 procent podatku może być przekazany Organizacji Pożytku Publicznego.

 

W tym punkcie kończy się wzor pit 37. Przed wysłaniem zeznania rozliczający ma obowiązek jeszcze zweryfikować poprawność wprowadzonych danych, w tym nade wszystko kwotę dochodu, kwotę należną urzędowi skarbowemu, jak też kwotę podatku naliczonego. Jeśli w poprzednim roku osoba wysyłająca pit 37 pracowała w takim samym miejscu i osiągnęła podobny dochód, może sprawdzić, czy kwoty się zgadzają.

Pity 37 to obowiązek podatników, którzy…

 

Rozliczanie pit 37 tyczy się obywateli, którzy jedynie za pośrednictwem płatnika zyskali zarobki ze źródeł położonych na terytorium Polski, przede wszystkim z tytułu:

  • wynagrodzeń i dodatkowych dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków z tej racji,
  • należności z racji członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych czy też pozostałych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych ze społecznego ubezpieczenia,
  • dochodów stypendialnych,
  • zysków z osobistej działalności (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • dochodów z praw autorskich albo innych praw majątkowych,
  • świadczeń pobranych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,

   

  jak również podatników, którzy:

   

  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie mają sytuacji, w której muszą doliczać do pozyskanych dochodów małoletnich dzieci,
  • nie zaniżają przychodów o braki finansowe z lat ubiegłych.

 

Jeżeli podatnik twierdzi, że podatek końcowy jest za duży, trzeba jeszcze raz zweryfikować dane wniesione z tych zawartych w pit 11. Jest szansa, że przy kwocie przychodu pojawiło się o jakąś cyfrę za dużo albo zapomniano wypełnić którąś rubrykę. Finalnie można również sprawdzić, czy w trakcie wypełnienia wysłanej deklaracji błędu nie popełnił pracodawca. Warto też ponownie zastanowić się, czy podatnik nie ma szansy do wszelkich innych ulg i odliczeń.

Rozliczanie pit 37 finalizuje się dostarczeniem formularza do skarbówki. Można to zrobić fizycznie albo korzystając z Internetu, przez tak zwaną e-deklarację. W każdym wypadku dostarczenia zeznania pit 37 warto wydrukować potwierdzenie. Zarchiwizowany dokument trzeba trzymać przez 5 lat. W tym okresie czasu fiskus może wymagać jego okazania w momencie kontroli.

Zobacz! program pit

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>