Pit 36 – kogo dotyczy?

Posted by on lut 3, 2014 in Artykuły, PIT 36 | 0 comments

Pit36 to zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu czy poniesionej straty w roku podatkowym. Deklaracja obowiązuje tylko przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (wynoszącej obecnie 18% oraz 32%), a wykonać ją powinny osoby, jakie:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na uniwersalnych regułach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • prowadziły oddziały nietypowe produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • uzyskały zyski: z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (czy własnych umów o odpowiednim charakterze) ) opodatkowane na ogólnych zasadach, ze źródeł krajowych (od jakich odpowiedzialne były indywidualnie opłacać zaliczki na podatek), ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (dotyczy to pracy u płatnika spoza terytorium kraju), spośród różnych źródeł (opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek).

 Formularz krok po kroku

 Kiedy mamy dylemat jak wypełnić pit 36, a to nie wymaga zbytniego wysiłku. Ażeby rozpocząć rozliczanie deklaracji musimy mieć formularz pit 36, uzyskany z ogólnie dostępnych w Internecie plików PDF. Bez problemów  odnajdziemy druk pit 36 zarówno w dostępnych programach do wykonywania Pitów poprzez Internet. Obywatel posiada możliwość dobrać jedną z trzech możliwości zastosowania rozliczenia: indywidualne, wspólnie z zyskami małżonka bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a wynika to również Polaków, jacy pozostają w innym kraju niż Polska (na gruncie Unii Europejskiej czy Szwajcarii). Kiedy dokonamy wyboru, co do rozliczenia należy zaznaczyć w pozycjach 6,7,8.

Formularz pit 36 wypełnianie rozpoczynamy od zapisania identyfikatora skarbowego (NIP albo PESEL), roku za jaki się rozliczamy oraz opcji sposobu rozliczenia. W części B wprowadzamy kolejne dane identyfikujące, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania o datę urodzenia, a w części 3 wiadomości dodatkowe (m.in. dane o korzystaniu z tzw. kredytu podatkowego).

PIT-36L - podatek liniowy tak, ale tylko wtedy gdy złożyłeś oświadczenie

Pit 36l dotyczy tylko tych obywateli, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej dodatkowo w określonym terminie przedłożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument o wyborze złożenia w postaci liniowej.

Dokonanie rozliczenia przy pomocy pit 36l nie obejmuje:

• rozliczenia z partnerem,

• odliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko

• rozliczenia się łącznie z własnych przychodów (opodatkowanych podług skali podatkowej, jakie rozlicza się pit36 czy pit37).

W pit 36l podatnik może zwrócić wyłącznie składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, składkę na IKZE i dać 1% podatku na cel organizacji pożytku publicznego.

 Część D dotyczy dochody/straty ze źródeł przychodów. W tym miejscu należy rozpocząć wyliczenia, jakie w odleglejszych partiach wygenerują wiadomości czy należałoby podatek dopłacić, czy możemy oczekiwać na zwrot. Uwzględniając źródła przychodów druk pit 36 wskazuje:

 • O należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego oraz z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez urząd pracy,
 • O emerytury, renty i inne krajowe świadczenia, o jakich mowa w art. 34 ust. 7 ustawy ,
 • O pozarolniczą działalność gospodarcza,
 • O działy specjalne produkcji rolnej,
 • O działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
 • O najem lub dzierżawę,
 • O prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,
 • O inne źródła.

Część E i F – przechowujemy w nich potrącenia od dochodu zwolnionego, strat oraz składek na ubezpieczenie społeczne (i możemy odliczyć także straty z lat ubiegłych). Jeśli korzystamy z ulg oraz odliczeń od dochodu musimy dokonać załączniki PIT/O oraz PIT/D i na ich treści wypełniamy rubryki w tej części pit 36.

W części G formularz pit 36 uzględnia propozycję, w jakiej trzeba wykazać kwoty zwiększające podstawy opodatkowania albo zmniejszające stratę jeśli straciliśmy prawo do wcześniejszych pomniejszeń.

Część H jest miejscem na obliczenie podatku.

W części I oraz J wykonamy odliczenia od podatku oraz obliczenia zobowiązania podatkowego.

Część K ujawni lub należy zapłacić podatek, lub możemy osiągnąć zwrot pieniędzy.

Pit 36 może jest bardziej skomplikowany od pitu 37, ale jeśli skupimy swoją uwagę każdy obywatel jest w stanie sobie dać rade z jego samodzielnym wypełnieniem.

Zobacz też! program pit 38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>