Pit 36 dla opornych

Posted by on lut 1, 2014 in Artykuły, PIT 36 | 0 comments

Obywatele posiadający pozarolniczą działalność gospodarczą przed końcem kwietnia muszą podjąć wyzwanie z pit 36 formularz ma wiele (bo aż 17) części, nie powinien jednak sprawić podatnikom sporych niedogodności. Przedstawiamy ulgi podatkowe 2012 i informujemy, do kiedy pit 11. W dalszej części pomożemy dokonać obliczenie podatku oraz zasugerujemy co zrobić, aby pit roczny nie był problemem.

Kto wypełnia pit 36?

Formularz pit 36 oddają osoby, jakie w bieżącym roku miały jakiekolwiek profity opodatkowane w formie skali podatkowej (18-32%) bez uczestnictwa płatnika. Włączając w to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na powszechnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (biorąc pod uwagę również takich, które korzystają z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub jeśli rozliczają się w kolejnym z pięciu kolejnych lat podatkowych po wykorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy) oraz oddziały wyjątkowe produkcji rolnej opodatkowane na formalnych regułach przy wykorzystaniu skali podatkowej. Pit 36 są zmuszeniu także oddać ci obywatele, którzy zyskali wpływy:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o identycznym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
 • ze źródeł krajowych, od jakich przymuszeni byli sami inwestować zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez poparcia polskich obywateli (innymi słowy pracowali u obywatela spoza Polski),
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych regułach przy przyłożeniu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani płacący podatki w ciągu roku fiskalnego nie posiadał celu odprowadzania zaliczek

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, jakie wolno odjąć od podatku w przypadku deklaracji pit 36 jest dużo. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

 • ulga internetowa – obywatel może zmniejszyć własny dochód o potrącenia powiększone w ciągu roku na sieć, jednakże maksymalnie może to być 760 zł; nie ma obecnie obowiązku uzasadniania rozchodów fakturą VAT, w ramach pomocy można również odliczać wydatki na sieć, z którego obywatel korzysta przez telefon komórkowy,
 • ulga prorodzinna - przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik, w roku skarbowym: pełnił kontrolę rodzicielską; sprawował funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało; miał pieczę poprzez sprawowanie misji rodziny opcjonalnej na bazie postanowienia sądu lub umowy nawiązanej ze starostą,
 • ulga mieszkaniowa- powstała dla płatników, jacy ze sposobów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zyskali budynek mieszkalny bądź lokal mieszkalny, grunt pod konstrukcję budynku mieszkalnego; podjęli się modernizacji bądź remontu prywatnego domu mieszkalnego lub własnego domu mieszkalnego,
 • ulga rehabilitacyjna – za wydatki przyczyniające się do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej przyznaje się koszty wzięte na adaptację oraz wyposażenie wnętrz i budynków mieszkalnych odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb powstających z niepełnosprawności, zakup oraz pielęgnację własnego sprzętu, narzędzi oraz urządzeń technicznych obowiązujących w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, z elementem urządzeń gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw oraz produktów (pomocy) szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, odpłatność za uczestnictwo na turnusie rehabilitacyjnym, stawkę za uczestnictwo na leczeniu w ośrodku lecznictwa uzdrowiskowego, za uczestnictwo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz stawkę za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odliczenia związane z przekazywaniem darowizn.

  Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

  Ulg, które można odliczyć z podatku w wypadku deklaracji pit 36 jest wiele. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

  • ulga internetowa – płatnik może zmniejszyć własny dochód o wydatki powiększone w ciągu roku na Internet, jednak maksymalnie kwota nie przekracza 760 zł; nie ma obecnie obowiązku tłumaczenia rozchodów fakturą VAT, w ramach ulgi wolno również wydzielać koszty na Internet, z którego podatnik posiada przez komórkę,
  • ulga prorodzinna - przysługuje na wszelkie małoletnie dziecko, w stosunku do którego obywatel, w roku fiskalnym: sprawował kontrolę rodzicielską; spełniał rolę opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało; pełnił pieczę poprzez wykonywanie funkcji rodziny zastępczej na platformie orzeczenia sądu albo ugody ustalonej ze starostą,
  • ulga mieszkaniowa- dotyczy podatników, którzy ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zdobyli obiekt mieszkalny lub lokal mieszkalny, teren pod strukturę budynku mieszkalnego; podjęli się modernizacji lub remontu prywatnego budynku mieszkalnego albo swego domu mieszkalnego,
  • ulga rehabilitacyjna – za wydatki które odlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakłada się wydatki wzięte na realizację i urządzenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, przygotowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb powstających z niepełnosprawności, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, narzędzi a narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji oraz umożliwiających wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, opłata za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
  • odliczenia połączone z przekazywaniem podarunków. 

   Kto wypełnia pit 36?

   Druk pit 36 oddają osoby, jakie w bieżącym roku miały wszystkie profity opodatkowane w postaci skali podatkowej (18-32%) bez udziału płatnika. Włączając w to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na powszechnych zasadach przy uwzględnieniu skali podatkowej (również takich, które wykorzystują z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a uchwały o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jeśli dokonują rozliczeń w jednym z pięciu następnych lat podatkowych po wykorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy) oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu miary podatkowej. Pit 36 muszą także zwrócić ci podatnicy, jacy zdobyli przychody:

   • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o identycznym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
   • ze źródeł krajowych, od których odpowiedzialni byli samodzielnie inwestować zaliczki na podatek,
   • ze źródeł profitów umieszczonych za granicą bez pośrednictwa polskich obywateli (inaczej ujmując mieli pracę u płatnika spoza {terytorium kraju),
   • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach skali podatkowej, od których ani płatnik, ani płacący podatki w ciągu roku fiskalnego nie miał celu odprowadzania zaliczek

Ostatnie pytanie – do kiedy pit 11

Uzmysłowienie sobie do kiedy pit 11 ma dojść do pracownika, umożliwi przygotowanie danych potrzebnych do zrealizowania pit 36. Termin na przekazanie pracownikom oraz fiskusowi formularza pit 11, zawierającego m.in. dane o otrzymanych w 2012 r. dochodach, mija z końcem lutego. Pracodawca nie musi robić tego indywidualnie – najpóźniej 28 lutego dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się z tego obowiązku właściciel firmy może być ukarany grzywną.

Obliczenie podatku jest proste, starczy kilka rad a pit roczny nie będzie stanowił dla podatnika najmniejszego problemu. Po pierwsze dzięki dostępnym programom do wykonania deklaracji pit, złożenie zeznania stało się intuicyjne. Każdy z nich przeprowadzi podatnika przez proces etap po etapie, dokonując niezbędnych obliczeń. Część z nich ma wprowadzone bazy urzędów skarbowych, powiatów oraz gmin z całej Polski hamując potrzebę uzyskania dodatkowych wiadomości. Podatnikowi jest skontrolowanie, czy na każdym etapie do informacji nie wkradł się błąd oraz podjęcie decyzji, czy najmniejszego problemu osobiście lub przez Internet. 

Sprawdź! sii.org.pl

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>