Odliczenie straty z upadłej spółki lub funduszu inwestycyjnego

Posted by on mar 19, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor dokonujący pomyślne transakcje na giełdzie nie uniknie wniesienia podatku od zgarniętego z tej okazji dochodu, a także i wypełnienia na czas deklaracji podatkowej pit38. Co interesujące, w trakcie składania zeznania trzeba zawrzeć także stratę.

Gdy podsumowana liczba kosztów uzyskania dochodów jest znaczniejsza od dochodów pozyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, mamy do czynienia ze stratą podatkową. Mamy obowiązek przedstawić ją w pit 38 druk ten dotyczy bowiem podatków od giełdowych zysków. O tym, dlaczego opłaca się tego dokonać oraz o sytuacjach, w których ta kwestia bywa nieoczywista, mówi poniższy artykuł.

Strata z akcji upadłej spółki

Upadek spółki i zniesienie jej akcji z obrotu to nie jest podstawa rozliczenia straty w wysokości sumy, jaką inwestor poświęcił na pozyskanie jej udziałów. Ten wydatek kwalifikuje się jako koszt poniesienia zysku, w momencie gdy będzie miało miejsce odpłatne ich zbycie. Ilustracyjny dla celów pit 38 przykład to sprzedanie takich akcji za minimalną liczbę, np. 1 grosz. Nie może być to jednak darowizna, ponieważ tylko odpłatne przekazanie uprawnia koszta na jej zakup sklasyfikować jako koszt podatkowy.

Wyrzucenie akcji upadłej spółki z obrotu niekoniecznie oznacza, że nie ma szans już prowadzić obrotu dotyczącymi jej papierami wartościowymi. Dokonuje się tego poprzez umowy cywilnoprawne. Jeżeli akcje są wciąż umieszczone na rachunku maklerskim, przeniesienie praw własności wydarza się w sytuacji spełnienia odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

Deklaracja straty

Strata to konsekwencja poniesienia przez podatnika opłat podatkowych większych niż osiągnięty przez niego zysk. Istnieją dwa główne powody, dla których warto wysilić się i rozliczyć formularz tyczący się straty. Pierwszy, to pominięcie sankcji wywodzących się z nieujawnieni osiągniętych dochodów (tutaj straty). Jeżeli nie uzupełnimy pit 38 objaśnienia przed urzędem skarbowym mamy pewne. Drugi powód to sposobność pomniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych sezonach podatkowych. Jeżeli w ubiegłych latach, okazywaliśmy stratę, mamy szansę zaniżyć wielkość płaconego podatku w niedalekiej przyszłości. Możemy to zrobić poprzez obniżenie o jej wysokość przychodów, pobranych z identycznego źródła, w ciągu pięciu następnych lat.

Odliczenie dotyczy wyłącznie strat wniesionych z tytułu odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (czyli krótka sprzedaż),
  • pochodnych instrumentów finansowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

Co warto odnotować, ostateczna wysokość obniżki na jeden rok nie może przekroczyć 50% wskazanej przedtem kwoty straty. Liczba w pozycji 28 („Straty z lat ubiegłych”) nie może także przewyższyć liczby przychodu w pozycji 26. tego samego zeznania, co pit-38 broszura ściśle określa.

 

Odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym

 

Regularnie występującą sytuacją jest ta, kiedy w jednym roku podatkowym inwestor osiąga zarobek, jaki ma obowiązek opodatkować z tytułu osobistego inwestowania na giełdzie, a w tym czasie ponosi stratę w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Dużo ludzi myśli wtedy, czy tego typu stratę odlicza się w pit 38 druk 2012 tudzież w innych latach.

Urząd skarbowy odbiera prawo w sposób mówiący, że inwestorzy nie mają możliwości łączyć inwestycji giełdowych z przychodami otrzymanymi na drodze funduszu inwestycyjnego. 

Powyższa interpretacja bywa dla niektórych zaskakująca. Wszak zyski z tytułu odsprzedania papierów wartościowych na giełdzie lub z udziału w funduszach wypływają z tego samego źródła, a ponadto, opodatkowane są według 19% stawki podatku. Różnica pochodzi stąd, że są inne reguły opodatkowania. Jeśli przychód został pozyskany ze sprzedaży akcji, opodatkowujemy go wedle zasad ogólnych, uzupełniając zeznanie PIT-38. W przypadku przychodów z funduszu, płatnikiem staje się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a podatek pobierany jest ryczałtem.

Z uwagi na opcję poboru podatku, nie ma zarazem szansy pomniejszenia przychodu z funduszy o straty z reszty funduszy kapitałowych.

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>