Obliczenie Pit 38

Posted by on kwi 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z pieniężnego zbycia papierów wartościowych, wypożyczonych papierów wartościowych, czy też udziałów w spółkach mających osobowość prawną ma obowiązek do złożenia rozliczenia pit 38 objaśnienia, w jaki sposób uzupełnić ją zamieszczamy poniżej.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz składa się z dwunastu części ułożonych od litery A do L, z tym że końcową wypełnia wyłącznie urząd skarbowy. W pozycji 1. (na szczycie pierwszej strony) należy wprowadzić numer PESEL, chyba że działa obowiązek posiadania numeru NIP.

Pomocny PIT-8C

Ułatwieniem dla podatnika wypełniającego druk pit 38 powinna być otrzymana od biura maklerskiego deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie musi dostarczyć to pismo do końca lutego. Należy jednak pamiętać, że to na obywatelu ciąży obowiązek prawidłowego wypełnienia pit 38 druk deklaracji i odciągnięcie odpowiedniej kwoty podatku.

Część A i B

Uzupełnienie aktualnych informacji osobistych.

Część C

W tej części podatnik jest zobowiązany do wykazania kwoty przychodów, kosztów uzyskania oraz dochodów lub strat. Gdy podatnik akceptuje przedstawione kwoty w otrzymanym PIT-8C wystarczy, że w pierwszej rubryce druk pit 38 części C wpisuje te wielkości. Kiedy natomiast zechce uzupełnić samodzielnie przychody albo koszty, powinien mieć na uwadze, że powinien być w stanie wszystko udokumentować w ewentualności kontroli deklaracji przez urząd skarbowy.

Część D

Później przechodzimy do obliczenia podatkowego zobowiązania, to znaczy do części D. Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o potencjalną stratę z lat ubiegłych. Kwota ta jest podwyższana do pełnych złotówek. Kwotę podatku oblicza się mnożąc podstawę jego obliczenia i stawkę podatku, która wynosi 19%. Tak uzyskaną kwotę podatku zmniejszyć jeszcze może kwota przeliczonego na złote podatku zapłaconego za granicą uprawniona do odliczenia. Kwota podatku należnego podobnie zaokrąglana jest do pełnych złotych (niżej lub wyżej).

Część E

Początkowe rubryki części E deklaracji PIT-38 wypełniają osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych czy też zrealizowanych w latach 2007-2008, a także osoby, które zyskały dochód, o którym pisze się w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, o ile ten zryczałtowany podatek nie był pobrany przez płatnika.

Dodatkowo, w części E oblicza się podatek od zarobionych za granicą dochodów między innymi z okazji: udziału w funduszach kapitałowych, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend, odsetek od pożyczek, a powyższą kwotę zmniejszamy o przeliczoną na złotówki kwotę podatku płaconego z tej okazji za granicą.

Na koniec obliczana jest kwota do spłacenia tudzież nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 pochodzą ostateczne informacje, jaką kwotę podatnik zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego albo jak dużą ma nadpłatę. Należy pamiętać, iż kwotę wykazaną w poz. 43 trzeba wpłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Część F i G

Część F tyczy się podatku, który osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP, otrzymujące przychody, o jakich mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez uczestnictwa płatnika, mają obowiązek przelewać na rachunek urzędu skarbowego najpóźniej w dniu 20 miesiąca następującego po miesiącu poprzednim. Część G deklaracji PIT-38 wypełniają natomiast podatnicy, upoważnieni z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych,  którzy uzyskali przychody z okazji m.in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, od jakich został pobrany podatek przez płatnika, a jakich tożsamość nie była jawna przed płatnikiem.

Część H i I

Podatnicy, którzy pragną przekazać 1% należnego podatku na cele organizacji pożytku publicznego, mogą tak uczynić wypełniając część H deklaracji, umieszczając numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J daje znać urzędowi skarbowemu, czy wraz z zeznaniem podatnik zamieszcza załączniki PIT/ZG (wiadomości o wysokości zarobków z zagranicy) oraz odkrywa ilość takowych załączników. Załącznik dodaje się odrębnie dla państwa, w którym uzyskano dochód.

Część K

Na koniec w części K podatnik zobowiązany jest do okazania podpisu i złożenia oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za przedstawienie danych mijających się z rzeczywistością.

W razie wątpliwości przy wypełnianiu pit 38 objaśnienia można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 zostawiamy bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysyłamy w wersji elektronicznej przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>