Na jaką kwotę opodatkowana jest umowa zlecanie

Posted by on mar 7, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia albo umowy o dzieło nie jest w stanie uniknąć musu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego albo zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia musimy zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

 

Płatnik zawierający umowę zlecenia bądź umowę o dzieło z osobą nie posiadającą statusu jego pracownika, musi pobrać zaliczkę bądź ryczałt od należności z tytułu tej umowy. Jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, należy uzyskać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent przychodu. Podatek ten wiąże się od przychodu bez odciągnięcia nakładów jego otrzymania. Podatnik (przedsiębiorca) zobowiązany jest do rozliczenia, pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika bądź siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, jeżeli płatnik nie posiada siedziby. Podatek ten należy oddać do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym został przyjęty. Ponadto, w terminie do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym, płatnik zobligowany jest jeszcze do przedstawienia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Podatnik nie wykazuje kwot płynących z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

 

Podliczanie podatku dochodowego nie jest lekkie, natomiast wystarczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim problemu. W zależności od tego, jak duży zysk zarobiliśmy w poszczególnym roku, wysokosc podatku dochodowego może się różnić.

 

Fundamentem obliczeń jest profit pomniejszony o koszty jego otrzymania, składki na ubezpieczenie społeczne oraz mogące nas dotyczyć ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najmniej skomplikowanie jest rozliczyć podatek singla. Jeśli dochód zawiera się w początkowej skali podatkowej (czyli 85 528zł), to najpierw dochód mnożymy razy 18%, a następnie odejmujemy wielkość wolną od podatku 556,02. Od wielkości podatku odejmujemy również składki zdrowotne, ulgi i 1% przeznaczony na rzecz Organizacji Użytku Publicznego.

Odliczenia podatkowe 2012

Podatnicy mogą skorzystać z ulg, jakie zmniejszą płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować można:

• składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku skarbowym bezpośrednio na nasze ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika także osób z nim współpracujących, potrącone w roku podatkowym poprzez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
• wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki połączone z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
• wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku skarbowym kwoty 760 zł;
• darowizny przekazane na cele (nie więcej natomiast niż 6% wpływu);
• faktycznie poniesione w roku skarbowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przydzielonego płatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Zwrot podatku na konto

Obywatele po złożeniu zaświadczenia skarbowego z niecierpliwością oczekują na moment, w jakiej otrzymają zwrot podatku. Ażeby upewnić się, która będzie to kwota, można wykorzystać ze specjalnego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dosłownie w parę sekund. Ażeby wziąć z aktualnego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku oraz przejść w jeden z osiągniętych wyników.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze swoim pracownikiem, chociażby w sytuacji, kiedy kwota należności przekracza 200 zł, niezbędne jest uzyskanie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie posiada wykorzystania). Również i w tym przypadku kwoty pobranych zaliczek należy zwrócić na rachunek urzędu skarbowego w okresie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Po ukończeniu roku skarbowego płatnik wykazuje te kwoty w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Sprawdź! sii.org.pl

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>