Kto wypełnia pit 37?

Posted by on lut 24, 2014 in Artykuły | 0 comments

Jednostki fizyczne, jakie uzyskały przychód w poszczególnym roku podatkowym zobowiązane są do oddania zeznania fiskalnego i dostosowania zobowiązań wobec fiskusa. Poniżej przedstawiamy objasnienia do pit 37, które udzielą porady w rozliczeniu pit 37 przez Internet lub tradycyjnego złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

Kto wypełnia pit 37

 

Objasnienia do pit 37 wydane na stronie Ministerstwa Finansów stanowią, iż do przedstawienia zaświadczenia o wysokości uzyskanego zysku zobowiązani są obywatele, którzy:

 

  • również z udziałem płatnika uzyskali wpływy ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń także różnych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytur czy rent krajowych (w niniejszym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, obligacji z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych czy pozostałych spółdzielniach trudniących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z inicjatywy dokonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, posiedzenia w radach nadzorczych, przejęcia obowiązków społecznych, działalności sportowej), zysków z praw autorskich i odrębnych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy albo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenie przysługujące zatrzymanym w areszcie na okres tymczasowy oraz skazanym, wpływy z umowy aktywizacyjnej,

a także podatnikom, którzy:

  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na licznych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie mają obowiązku doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
  • nie zaniżają przychodów o straty z lat ubiegłych.

 

W przypadku obywateli wnoszących o łączne opodatkowanie przychodów małżonków poprzednie warunki są wspólne dla obojga małżonków.

 

Pit 37 odliczenia od podatku

 

Płatnik wykonujący pit 37 odliczenia może ustalić w ramach kilku grup. Deklaracja pit 37 do druku pozwala podatnikom na zastosowanie z pozostałych ulg:

  • ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom i ma wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki powiązane z ulepszeniem wykonywania prac życiowych obligują do świadczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • ulga internetowa – osoby korzystające z dostępu do Internetu są w stanie skorzystać z pomocy, kiedy: miały w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu oraz mają dokumenty poświadczające ich poniesienie zawierające w szczególności: dane identyfikujące osobę regulującą należności, jako kupującą usługę, tożsamość sprzedającego (dostawcy usług internetowych), wariant zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu),

  • ulga dla honorowych krwiodawców - honorowym dawcą krwi jest osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została spisana w strukturze organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa; może ona wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odciągnąć: od przychodu, podległego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu pit-28 (kierowanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) albo od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, poświadczonego w zeznaniu pit-36 albo pit-37,

  • ulga na dzieci - obywatele opiekujący się dziećmi mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną; od 2009 r. ulga ta obejmuje nie jedynie rodziców, ale także opiekunów prawnych także osoby pełniące role rodziny zastępczej.

Rozliczenie pit 37 aktywny internauta powinien począć od znalezienia odpowiedniego programu do rozliczenia pit. Taki program wolno łatwo pobrać na komputer, w tym planie wystarczy jedynie najechać na formułkę: pit 37 download, po paru sekundach jest on już skłonny do użytkowania. Z roku na rok programy są dostosowywane do właściwych przepisów prawa oraz uwag zgłaszanych poprzez klientów. Dzięki temu stosowanie z nich pozostaje się coraz łatwiejsze również bardziej intuicyjne, a ryzyko popełnienia błędu spada do minimum. Pit 37 do druku układa się wypełniając poszczególne rubryki zeznania. Po sprawdzeniu, czy w którymś miejscu nie popełniono błędu, obywatel może wysłać deklarację zarówno pocztą elektroniczną, jak również nacisnąć przycisk drukuj, podpisać i zanieść do właściwego urzędu skarbowego.    

Zobacz też! pit-38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>