Jakie ulgi przysługują na dzieci?

Posted by on lut 18, 2014 in Artykuły | 0 comments

Obywatele mający dzieci mogą ubiegać się o tzw. odliczenie ulgi na dziecko. W zależności od ilości dzieci także od tego, czy one same nie zarabiają, możemy spodziewać się zniżek różnej wysokości.

Z ulgi mogą skorzystać osoby wychowujące dzieci, w stosunku do których sprawowana była władza rodzicielska, pełniona była rola opiekuna prawnego czy rodziny zastępczej. O ulgę mogą ubiegać się również rodzice dzieci pełnoletnich do skończenia przez nie 25. roku życia, które uczą się lub podjęły pracę, a ich dochody rocznie nie przekraczają 3089 zł rocznie. Ulga uwzględnia także dzieci z pominięciem w tym przypadku wieku, które miały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Z ulgi mogą korzystać tylko osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, mając na uwadze skalę podatkową.

Ile wynosi ulga na dziecko

Ulga jest wprowadzona miesięcznie i wynosi 92,67zł. Za cały rok, na jedno dziecko można zatem odliczyć maksymalnie kwotę 1112,04 zł. W zależności z tego, kiedy dziecko się urodziło, za taki etap w pierwszym kalendarzowym roku życia odliczana jest ulga. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się we wrześniu, rodzicom przysługuje zniżka za 4 miesiące ostatniego roku podatkowego. Wysokość ulgi na dzieci poprawia się oraz w zależności od liczby dzieci. Jak nietrudno się domyślić, miesięczna opłata wzrasta wraz z kolejnym dzieckiem. Za drugie kwota będzie taka sama jak za pierwszego potomka, ale za trzecie dziecko zawierać będzie kwotę 139zł, a za czwarte i każde następne 185,34zł. Warto wiedzieć, że, kwota ulgi na dzieci jest taka sama dla obojga opiekunów. Bez względu na formę rozliczenia, samodzielnie decydują, czy stawkę przysługującej im zniżki od stawki jednego z rodziców, od podatku rozdzielnie, czy od podatku wspólnie.

Warto zdać sobie sprawę! Zniżka nie przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński albo na podstawie orzeczenia sądu umieszczono je w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Co jeśli wychowuję sam?

Przestawiona ulga prorodzinna, bowiem tak zwie się dla osób opłacający podatki ulga na dzieci jest alternatywą dla osób mających naprawdę w pełni władzę rodzicielską , a nie tylko posiadających ją. Jeżeli dziecko przebywa z jednym z rodziców, a drugi nie interesuje się jego losem, nie opłaca alimentów ani nie przejmuje się dziećmi, ulga przysługuje tylko aktywnie interesującemu się rodzicowi. W wypadku, kiedy po rozstaniu oboje rodziców i drugi z nich nie wykazuje zainteresowania opiekuje się dzieckiem, ulga przypada im po połowie, czy w odpowiednio ustalonych proporcjach. Powyższy fakt nie oznacza, że wraz z opłacaniem alimentów, ulga przestaje obowiązywać. Prawo rozpatruje ten aspekt z różnych pól widzenia, ale samo łożenie na dziecko to również formalne sprawowanie opieki rodzicielskiej.

 

W wypadku rozwodu bądź separacji prawnej ulga jest uznawana za osobny miesiąc sprawowania opieki rodzicielskiej. Każdemu z obywateli przysługuje odliczenie w opłacie 1/30 zniżki za każdy dzień kontroli nad dzieckiem. Opiekunowie czy rodzice nie posiadają możliwości podwojenia ulgi w związku z czym posiadają jeden wspólny pułap.

Jak skorzystać z ulgi

Biorąc pod uwagę to, jak dopiec potrafią nam podatki ulga na dziecko to to bardzo wyczekiwany upominek. Aby z niej skorzystać należy wypełnić dokument PIT-O razem z odpowiednią deklaracją podatkową (PIT-36 czy PIT-37). Ulgę odlicza się od naliczonego podatku, nie od przychodu, jak sądzi wiele osób. Do dokonania tego załącznika, potrzebne będą numery PESEL każdego dziecka, oraz w przykładzie braku takiego numeru, ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Ważne jest, aby na życzenie organów podatkowych przedstawić: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowienie opiekuna prawnego dziecka, adnotacje od sądu o ustaleniu rodziny zastępczej czy potwierdzenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Druków tych nie podłącza się do zeznania podatkowego, ale przekazuje się je wyłącznie w przypadku, wyraźnego życzenia urzędu skarbowego.

Naprawdę warto poświęcić kilka dodatkowych chwil, aby uzyskać zwrot połowy kosztów wynikających z posiadania nowego członka rodziny.

Sprawdź! program pit

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>