Jakie podatkowe stawki obowiązują w Polsce

Posted by on mar 4, 2014 in Artykuły | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia fiskalnego to przykry obowiązek, który dotyka każdego roku dziesiątki milionów Polaków. Jakie są rodzaje podatków, jakie wpływają nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Rodzaje podatkow

Wśród podatków można wyróżnić pomiędzy innymi:

 • Bezpośrednie i pośrednie – źródłem podziału jest stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi pokryte są przychody oraz majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast stanowią składnik cen towarów i usług (VAT, akcyza)
 • Z powodu na podmiot podatku (mianem tym stwierdza się osobę zobowiązaną do uiszczenia daniny oraz tego, kto ją podejmuje na swoją pracę). Ze względu na tę dodatkową grupę wyodrębnić wolno: centralne (podatek od materiałów i usług, akcyzowy, z gier i ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków i darowizn, z środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, oraz po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych i prawnych)
 • Ze powodu na cel podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych i od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków i darowizn, z środków transportowych).

Odliczenia od podatku 2013

Odliczenie od podatku uprawnia podatników do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 wolno dokonać w ramach:

 • Ulgi na dzieci – według prawa ulga przypada na dowolne małoletnie dziecko (do 18 roku życia albo w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do którego obywatel sprawował władzę rodzicielską albo sprawował funkcje prawnego opiekuna bądź także rodziny zastępczej, limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które obywatel wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przypada mu 1/12 ulgi)
 • Ulgi na Internet – odliczyć wolno wydatki poniesione z tytułu wykorzystania sieci Internet, nie ma potrzeby dokumentowania dokonania opłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dokument, z którego wynika, iż obywatel taki wydatek poniósł (np. rachunek)
 • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny daje prawo do odpisania od wpływu wydatków na dobre cele do 6% rocznego wpływu (potrzebny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa oraz adres instytucji)
 • Ulgi za krew – honorowi dawcy mają przywilej oczekiwać na ulgę równorzędną z podatnikami ze szlachetnym sercem - dar krwi uznawany jest za zwykłą darowiznę oraz podlega limitowi 6%
 • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przypada osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom mającym osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zabiegi rehabilitacyjne)
 • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych większość osób, które przed końcem 2006 roku otrzymały kredyt jeszcze może korzystać ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest oceniany procentowo albo kwotowo wskaźnik za pomocą którego, można obliczyć stawkę należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 rozróżnić można na:

 • W ramach podatku od artykułów i usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% i 0%, stawka zwolniona (umowny okres obejmujący grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
 • W ramach grupy podatek dochodowy stawki układają się następująco: jednostki prawne oraz fizyczne, jakie zdecydowały się na prostą metodę wyliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, jednostki fizyczne rozliczające swoje zyski na podstawach ogólnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% albo 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od zysków nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku stosowana w wypadku zatajenia dochodów) – 75%
 • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%.

Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Masz świadomość na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz oczekiwać, teraz możesz swobodnie zabrać się do przeprowadzenia oświadczenia podatkowego.

Przeczytaj też! sii.org.pl

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>