Jakie płacimy podatki?

Posted by on mar 2, 2014 in Artykuły | 0 comments

W codziennym rozumieniu, deklaracje to wszelkiego rodzaju dane składane organom fiskalnym na dokładnie określonych drukach. Ustawa określa je także jako zeznania podatkowe czy wykazy, do jakich sporządzania zobowiązani są obywatele, płatnicy oraz inkasenci. 

Podatek od towarów i usług

Wyszczególniamy dwie deklaracje, jak VAT-7 oraz VAT-UE. Pierwsza spośród nich jest ogólną deklaracją dla podatku od towarów i usług, którą należy złożyć do 25-ego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Następny dokument posiada informację podsumowującą dotyczącą dostaw czy nabyć wewnątrz UE. Czas jej sporządzania jest inny w współzależności od formy sporządzania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R przynosi podatnik w urzędzie skarbowym. Nie dochodzi on do podatnika, ani nie jest on poinformowany, iż pracodawca go dostarczył. Jest  on deklaracją o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2013. PIT-11 także wypełnia pracodawca (płatnik). Jest on podstawowy oraz musi zostać przekazany również do urzędu skarbowego jak również do indywidualnego podatnika. Uczestniczy w dokonaniu odpowiedniej jemu deklaracji o wpływach. W PIT-11 należy zawrzeć informacje takie jak osiągnięte przez pracownika (podatnika) zyski czy koszty uzyskania przychodu 2013 oraz składki na ubezpieczenie. Kolejny druk, PIT-28 poświęcony jest dla osób, których zyski były opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Należy zdać go do 31 stycznia za rok ubiegły.

Kolejne trzy formularze wypełniają płatnicy. Każdą spośród nich należy złożyć do 30 kwietnia za rok zeszły. PIT-36 jest dedykowany dla osób, które osiągnęły jakiekolwiek dochody bez pośrednictwa płatnika, na zasadach skali podatkowej (18-32%). Znaczy to, iż takie osoby same są zmuszone do obliczania zaliczek na podatek czy wartości należnego podatku. Taka informacja obowiązuje najczęściej osób, które korzystały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest najczęstszym z wykorzystywanych dokumentów. Obowiązuje zysków otrzymanych za pośrednictwem płatnika (pracodawca, ZUS etc.). Zrealizowanie niezbędnych danych czy obliczenie podatku ułatwia przesłany wcześniej przez pracodawcę PIT-11. Ostatni, PIT-38 obowiązuje przychodów m.in. z lokat na giełdzie.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Najważniejszym formularzem jest w ostatnim przykładzie CIT-8, czyli zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) przez obywatela podatku dochodowego od osób prawnych. Wyszczególniając obowiązuje on spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Termin przedstawienia oświadczenia mija 31 marca za zeszły rok podatkowy.

Podatek od środków transportowych

Formularz deklaracji DT-1 oraz dokument do niej DT-1/A jest dedykowany na poczet deklaracji na podatek od środków transportowych. Nieprzekraczalny termin złożenia deklaracji to 15 lutego, i w przypadku kiedy obowiązek podatkowy stanął tego dnia – w czasie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, wyjaśniających powstanie tego obowiązku.

Należy pamiętać, iż wymienione deklaracje oraz rodzaje podatków to nie wszystko. Prezentowane zostały te najpopularniejsze także najbardziej powszechne. W różnych naszych artykułach znajdują się bardziej szczegółowe dane, dotyczące poszczególnych dokumentów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC podlegają wszelkie czynności cywilnoprawne, zawarte w ustawie. Modele to: umowa darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowy sprzedaży i zamiany rzeczy oraz praw majątkowych. Podatek taki należy pokryć w ciągu czternastu dni od nałożenia takiego obowiązku.

W gąszczu różnorakich dokumentów i deklaracji się zgubić i pomylić. Nazwy dokumentów w formie skrótów nie ułatwiają działania i potrzebują dopytywania i wyszukiwania, co tak faktycznie powinniśmy dokonać. Generalnie, deklaracje można podzielić ze względu na podatki, jakich dotyczą. Podatki w Polsce różnią się m.in. na: podatek od produktów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych.

Sprawdź! program pit 38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>