Inwestujesz? Rozlicz się z Pit 38

Posted by on kwi 18, 2014 in Artykuły | 0 comments

Podatki dotyczą każdego, podobnie inwestorów giełdowych, jacy osiągniętym zyskiem rok rocznie muszą się dzielić z budżetem państwa. Niżej przekazujemy podstawową wiedzę dotyczącą pit 38, którą musi mieć każdy posiadacz papierów wartościowych i każdy, kto rozważa zakup akcji czy obligacji.

Pit 38 – dla kogo

 

Podatek od giełdy lub podatek giełdowy to gatunek podatku dochodowego dla fizycznych osób, uzasadniany w szczególności przez art. 30a i 30b ustawy na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, wliczany do grupy podatków od zysków kapitałowych. Abstrahując od wartości dochodu dotyczy go 19-procentowa  stawka (bez progresji). Podatek ów jest naliczany chociażby od dochodów zgromadzonych z inwestycji w akcje, prawa poboru, obligacje czy kontrakty terminowe. Co trzeba wiedzieć, dochody giełdowe nie są sumowane z dochodami uzyskanymi z innych źródeł (poza okolicznością, gdzie dochody giełdowe są pozyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Oznacza to, że strata mająca miejsce na giełdzie nie może pomniejszyć podatku spłacanego np. w nawiązaniu z dochodem uzyskanym z powodu umowy o pracę.

 

Płatnikiem pitu-38 może być zarazem inwestor osobiście, jak też fundusz inwestycyjny, bank czy spółka. W wypadku dochodu nabytego w wyniku sprzedaży papierów wartościowych każdorazowo należny podatek będzie musiał jednak odprowadzić inwestor (zarazem złożyć odpowiednią deklarację podatkową). Wtedy będzie to jednorazowa płatność, już po zakończeniu roku podatkowego.

 

Instrukcja do pit 38

 

Szczegółową instrukcję znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów. Udogodnieniem dla inwestora stanie się wzięty z biura maklerskiego PIT-8C, na podstawie którego sporządza się druk PIT-38. Do każdego z rachunków papierów wartościowych przynależy wyodrębniony PIT-8C. Oznacza to, że gdy inwestor dysponuje kilkoma rachunkami maklerskimi, na jakich w odpowiednim roku podatkowym miał miejsce obrót, otrzyma kilka osobnych deklaracji PIT-8C. Wtedy wszelakie zyskane dochody powinno się uwzględnić na jednej deklaracji PIT-38 przez zsumowanie ich.

Mimo realizowanych transakcji na rynku papierów wartościowych, niekoniecznie w konkretnym roku podatkowym udaje się osiągnąć zysk. Trzeba jednak wiedzieć, że czasami również i w tego rodzaju wypadkach inwestorzy są zobowiązani do złożenia formularzu podatkowego. Co jednak pozytywne, inwestorzy którzy w ubiegłych latach "pochwalili się" fiskusowi stratą, mogą na pewnych zasadach odliczyć jej wysokość od osiągniętego w podatkowym roku dochodu.

W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku o stratę z lat ubiegłych?

Podatnik, złożywszy w ubiegłych latach deklarację podatkową wskazującą stratę, ma szansę zmniejszyć wysokość płaconego podatku z racji zgromadzonych dochodów kapitałowych.

Podatnicy, jacy odnieśli stratę przez inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, mają możliwość ją rozliczyć za pomocą obniżenia o jej wysokość dochodu pochodzącego z takiego samego źródła przychodów podczas pięciu następujących kolejno po sobie lat podatkowych.

Odliczenie odnosi się do jedynie strat odniesionych z przychodów podlegających opodatkowaniu z przyczyny odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • użyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych jak też z realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) lub wkładów w spółdzielniach w zastępstwie za wkład niepieniężny pod inną formą aniżeli przedsiębiorstwo czy chociaż jego zorganizowana część.

Stopień obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie ma prawa przewyższyć 50 proc. wartości tej straty. Kwota zeznana w deklaracji PIT-38 w rubryce 28. ("Straty z lat ubiegłych") nie powinna również przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w pozycji 26. tego samego druku PIT-38.

Mimo, iż zakup akcji obarczony jest widmem konieczności uzupełnienia pitu-38, początkujący inwestor nie powinien się tym hamowaćzniechęcać.

Sprawdź! program pit 38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>